Currencies

What's New?

90mm Kit Spare Part No.039 - French Napoleonic Ammunition box
90mm Kit Spare Part No.039 - French Napoleonic Ammunition box

£0.85


---------
90mm Kit Spare Part No.038 - French Back Pack
90mm Kit Spare Part No.038 - French Back Pack

£1.90


---------
90mm Kit Spare Part No.037 - French Napoleonic Rifle
90mm Kit Spare Part No.037 - French Napoleonic Rifle

£1.90


---------
90mm Kit Spare Part No.036 - French Napoleonic Sabre-bayonet
90mm Kit Spare Part No.036 - French Napoleonic Sabre-bayonet

£0.85


---------
1301 Toy Soldiers Set Private Hoch- und Deutschmeister regiment Kit
1301 Toy Soldiers Set Private Hoch- und Deutschmeister regiment Kit

£10.95


---------
0033 2 Toy Soldier Private at attention 29th Punjab Infantry Kit
0033 2 Toy Soldier Private at attention 29th Punjab Infantry Kit

£10.95


---------
Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1
Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

£7.00


---------
1301 Toy Soldiers Set Private Hoch- und Deutschmeister regiment Painted
1301 Toy Soldiers Set Private Hoch- und Deutschmeister regiment Painted

£24.95


---------
0033 1 Toy Soldier Officer at attention 29th Punjab Infantry Kit
0033 1 Toy Soldier Officer at attention 29th Punjab Infantry Kit

£10.95


---------
Toy Soldier Collector Magazine Issue 94 - Rise of an Empire First Legion, previews and news
Toy Soldier Collector Magazine Issue 94 - Rise of an Empire First Legion, previews and news

£4.75


---------
AV Vallejo Model Color VAL864 - Metallic Natural Steel - Paint
AV Vallejo Model Color VAL864 - Metallic Natural Steel - Paint

£2.55


---------
AV Vallejo Model Color VAL855 - Black Glaze - Paint
AV Vallejo Model Color VAL855 - Black Glaze - Paint

£2.55


---------
AV Vallejo Model Color VAL835 - Salmon Rose - Paint
AV Vallejo Model Color VAL835 - Salmon Rose - Paint

£2.55


---------
0070 3 Toy Soldier Private 8th Madras Native Infantry 1890 Kit
0070 3 Toy Soldier Private 8th Madras Native Infantry 1890 Kit

£10.95


---------
0070 2 Toy Soldier Sergeant 8th Madras Native Infantry 1890 Kit
0070 2 Toy Soldier Sergeant 8th Madras Native Infantry 1890 Kit

£10.95


---------
0070 1 Toy Soldier Officer 8th Madras Native Infantry 1890 Kit
0070 1 Toy Soldier Officer 8th Madras Native Infantry 1890 Kit

£10.95


---------
0045 3 Toy Soldier Gunners Mountain Artillery Battery 1900 Kit
0045 3 Toy Soldier Gunners Mountain Artillery Battery 1900 Kit

£10.95


---------
0045 2 Toy Soldier Sergeant Mountain Artillery Battery 1900 Kit
0045 2 Toy Soldier Sergeant Mountain Artillery Battery 1900 Kit

£10.95


---------
0045 1 Toy Soldier Officer Mountain Artillery Battery 1900 Kit
0045 1 Toy Soldier Officer Mountain Artillery Battery 1900 Kit

£10.95


---------
054 3 Toy Soldier Private The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit
054 3 Toy Soldier Private The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit

£10.95


---------
054 2 Toy Soldier Sergeant The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit
054 2 Toy Soldier Sergeant The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit

£10.95


---------
054 1 Toy Soldier Officer The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit
054 1 Toy Soldier Officer The Royal West Kent Regiment Egypt 1882 Kit

£10.95


---------
0032 1 Toy Soldier Officer 29th Bombay Infantry 2nd Baluchis 1890 Kit
0032 1 Toy Soldier Officer 29th Bombay Infantry 2nd Baluchis 1890 Kit

£10.95


---------
0032 2 Toy Soldier Private 29th Bombay Infantry 2nd Baluchis 1890 Kit
0032 2 Toy Soldier Private 29th Bombay Infantry 2nd Baluchis 1890 Kit

£10.95


---------
0008 2 Toy Soldier Private 15th Bengal Infantry Ludhiana Sikhs 1890 Kit
0008 2 Toy Soldier Private 15th Bengal Infantry Ludhiana Sikhs 1890 Kit

£10.95


---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2020 - 1

£7.00

Magazine


SKU: Carolinen-2020-1

Viewed 27 times


Description

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

Nummer 1 - 2020

Ur innehållet:

Ledare av Johan Lilliehöök

Minnesord över Ulf Pauli
Axplock ur gamla nummer av Carolinen
Nordiska sjuårskriget av Jonas Ekvall
Något nytt men ändå gamalt av Jan Sennebo
Svenska utgivare av historiska tennfigurer av Johan Lilliehöök
Uppsala historier del I av Erik Lindmark
Scener ur Bibeln av Louis Liljedal
Inte bara klockor, ost och Mussli - De krigiska Schweizarna av Lars-Erik Höglund
Hemgjutning av tennfigurer av Johan Liliehöök
Antiken, en historia i tennfigurer av Johan Lilliehöök

Omslagsbild på framsidan; penbild, Schweisziska regementsfanor i Österkisk tjänst Spanska Tronföljdskriket målad av Lars-Erik Höglund

Omslagsbild baksidan; Oljemålning av George W Rössner 1954

From the content:

Memorial to Ulf Pauli
Ax pick from old numbers by Caroline
The Nordic Seven Years War by Jonas Ekvall
Something new but still old by Jan Sennebo
Swedish publisher of historical tin figures by Johan Lilliehöök
Uppsala stories part I by Erik Lindmark
Scenes from the Bible by Louis Liljedal
Not just bells, cheese and mussels - The warlike Switzerland by Lars-Erik Höglund
Home casting of tin figures by Johan Liliehöök
Antiquity, a story in tin figures by Johan Lilliehöök

Cover image on the front; pen image, Schweiszian regiment tabs in Austrian service The Spanish War of the Throne painted by Lars-Erik Höglund

Back cover image; Oil Painting by George W Rössner 1954Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

£7.00

Magazine


SKU: Carolinen-2020-1

Viewed 27 times


Description

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

Nummer 1 - 2020

Ur innehållet:

Ledare av Johan Lilliehöök

Minnesord över Ulf Pauli
Axplock ur gamla nummer av Carolinen
Nordiska sjuårskriget av Jonas Ekvall
Något nytt men ändå gamalt av Jan Sennebo
Svenska utgivare av historiska tennfigurer av Johan Lilliehöök
Uppsala historier del I av Erik Lindmark
Scener ur Bibeln av Louis Liljedal
Inte bara klockor, ost och Mussli - De krigiska Schweizarna av Lars-Erik Höglund
Hemgjutning av tennfigurer av Johan Liliehöök
Antiken, en historia i tennfigurer av Johan Lilliehöök

Omslagsbild på framsidan; penbild, Schweisziska regementsfanor i Österkisk tjänst Spanska Tronföljdskriket målad av Lars-Erik Höglund

Omslagsbild baksidan; Oljemålning av George W Rössner 1954

From the content:

Memorial to Ulf Pauli
Ax pick from old numbers by Caroline
The Nordic Seven Years War by Jonas Ekvall
Something new but still old by Jan Sennebo
Swedish publisher of historical tin figures by Johan Lilliehöök
Uppsala stories part I by Erik Lindmark
Scenes from the Bible by Louis Liljedal
Not just bells, cheese and mussels - The warlike Switzerland by Lars-Erik Höglund
Home casting of tin figures by Johan Liliehöök
Antiquity, a story in tin figures by Johan Lilliehöök

Cover image on the front; pen image, Schweiszian regiment tabs in Austrian service The Spanish War of the Throne painted by Lars-Erik Höglund

Back cover image; Oil Painting by George W Rössner 1954Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

£7.00

Magazine


SKU: Carolinen-2020-1

Viewed 27 times


Description

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2020 - 1

Nummer 1 - 2020

Ur innehållet:

Ledare av Johan Lilliehöök

Minnesord över Ulf Pauli
Axplock ur gamla nummer av Carolinen
Nordiska sjuårskriget av Jonas Ekvall
Något nytt men ändå gamalt av Jan Sennebo
Svenska utgivare av historiska tennfigurer av Johan Lilliehöök
Uppsala historier del I av Erik Lindmark
Scener ur Bibeln av Louis Liljedal
Inte bara klockor, ost och Mussli - De krigiska Schweizarna av Lars-Erik Höglund
Hemgjutning av tennfigurer av Johan Liliehöök
Antiken, en historia i tennfigurer av Johan Lilliehöök

Omslagsbild på framsidan; penbild, Schweisziska regementsfanor i Österkisk tjänst Spanska Tronföljdskriket målad av Lars-Erik Höglund

Omslagsbild baksidan; Oljemålning av George W Rössner 1954

From the content:

Memorial to Ulf Pauli
Ax pick from old numbers by Caroline
The Nordic Seven Years War by Jonas Ekvall
Something new but still old by Jan Sennebo
Swedish publisher of historical tin figures by Johan Lilliehöök
Uppsala stories part I by Erik Lindmark
Scenes from the Bible by Louis Liljedal
Not just bells, cheese and mussels - The warlike Switzerland by Lars-Erik Höglund
Home casting of tin figures by Johan Liliehöök
Antiquity, a story in tin figures by Johan Lilliehöök

Cover image on the front; pen image, Schweiszian regiment tabs in Austrian service The Spanish War of the Throne painted by Lars-Erik Höglund

Back cover image; Oil Painting by George W Rössner 1954Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

View our Toy catalogue!

Video Showroom in Stockholm

 
Max Postage UK £15.00 - EC £20.00 - Overseas £30.00

Tradition of London sells not only our own produced in the UK, Toy soldier and Model figures, but also those of Au Plat d' Etain CBG Mignot, Tradition Scandinavia, Steadfast Soldiers, Bravo Delta Aircraft Models, King and Country, W. Britain, William Britain Classics Collection along with books from Osprey and and our own Tradition Magazine. 

‘The Signing of the Armistice’

The Signing of the Armistice

Marking the final centenary year of the First World War, Tradition of London is proud to present
Depicting the momentous event that took place in the Forest of Compiègne on the 11 th  November 1918, the set includes all six signatories of the famous armistice that ushered in a ceasefire at the eleventh hour, of the eleventh day, of the eleventh month. 


Painted  or  Unpainted

The British Army Napoleonic War 1803-1815
In our 54mm Model Soldier Series
Painted or Unpainted Casting/Kit

 

Find your nearest ToL Dealer!

  View our Toy catalogue!

View Tradition Magazine Index 1-76

Tradition of London Producer and seller of Toy soldiers and model figures