Currencies

What's New?

823 Toy Soldier Set Renault F17 Tank with Gun Painted
823 Toy Soldier Set Renault F17 Tank with Gun Painted
£120.75

---------
RPWM-18 Officer Coldstream Painted in Gloss
RPWM-18 Officer Coldstream Painted in Gloss
£15.80

---------
RPWM-17 Officer Welsh Guard Painted in Gloss
RPWM-17 Officer Welsh Guard Painted in Gloss
£15.80

---------
RPWM-16 Officer Grenadier Painted in Gloss
RPWM-16 Officer Grenadier Painted in Gloss
£15.80

---------
RPWM-15 Officer Irish Guard Painted in Gloss
RPWM-15 Officer Irish Guard Painted in Gloss
£15.80

---------
RPWM-14 Officer Scots Guard Painted in Gloss
RPWM-14 Officer Scots Guard Painted in Gloss
£15.80

---------
Sqn80 073 Officer Madras Horse Artillery 1857 Kit
Sqn80 073 Officer Madras Horse Artillery 1857 Kit
£25.45

---------
Sqn80 027 Jäger at attention with ordered Arms Prussian Garde Jäger Regiment circa 1900 Gemalt
Sqn80 027 Jäger at attention with ordered Arms Prussian Garde Jäger Regiment circa 1900 Gemalt
£84.25

---------
Sqn80 027 Jäger at attention with ordered Arms Prussian Garde Jäger Regiment circa 1900 Kit
Sqn80 027 Jäger at attention with ordered Arms Prussian Garde Jäger Regiment circa 1900 Kit
£25.45

---------
Sqn80 069 Royal Navy Gun Team 1985 Painted
Sqn80 069 Royal Navy Gun Team 1985 Painted
£84.25

---------
Sqn80 069 Royal Navy Gun Team 1985 Kit
Sqn80 069 Royal Navy Gun Team 1985 Kit
£25.45

---------
Sqn80 029 Drum Major, marching The Parachute Regiment 1984 Painted
Sqn80 029 Drum Major, marching The Parachute Regiment 1984 Painted
£84.25

---------
Sqn80 029 Drum Major marching The Parachute Regiment 1984 Kit
Sqn80 029 Drum Major marching The Parachute Regiment 1984 Kit
£25.45

---------
Sqn80 006 Officer Russian Escort Cossacks Konvoi WW1 Painted
Sqn80 006 Officer Russian Escort Cossacks Konvoi WW1 Painted
£84.25

---------
Sqn80 006 Officer Russian Escort Cossacks Konvoi WW1 Kit
Sqn80 006 Officer Russian Escort Cossacks Konvoi WW1 Kit
£25.45

---------
Sqn80 008 Officer 23rd Foot Royal Welsh Fusiliers circa 1740 Kit
Sqn80 008 Officer 23rd Foot Royal Welsh Fusiliers circa 1740 Kit
£25.45

---------
Sqn80 008 Officer 23rd Foot Royal Welsh Fusiliers circa 1740 Painted
Sqn80 008 Officer 23rd Foot Royal Welsh Fusiliers circa 1740 Painted
£84.25

---------
Sqn80 088 Private Union Infantry A.C.W Kit
Sqn80 088 Private Union Infantry A.C.W Kit
£25.45

---------
Sqn80 088 Private Union Infantry A.C.W Painted
Sqn80 088 Private Union Infantry A.C.W Painted
£84.25

---------
Sqn80 110 Private 14th. New York State Militia A.C.W Painted
Sqn80 110 Private 14th. New York State Militia A.C.W Painted
£84.25

---------
Sqn80 110 Private 14th. New York State Militia A.C.W Kit
Sqn80 110 Private 14th. New York State Militia A.C.W Kit
£25.45

---------
Sqn80 080 Sergeant D. Edwards R.W.F. Mess Dress circa 1980 Painted
Sqn80 080 Sergeant D. Edwards R.W.F. Mess Dress circa 1980 Painted
£84.25

---------
Sqn80 080 Sergeant D. Edwards R.W.F. Mess Dress circa 1980 Kit
Sqn80 080 Sergeant D. Edwards R.W.F. Mess Dress circa 1980 Kit
£25.45

---------
Sqn80 102 Private French Line Infantry Retreat from Moscow Painted
Sqn80 102 Private French Line Infantry Retreat from Moscow Painted
£84.25

---------
Sqn80 102 Private French Line Infantry Retreat from Moscow Kit
Sqn80 102 Private French Line Infantry Retreat from Moscow Kit
£25.45

---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1

Viewed 500 times


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!