Currencies

What's New?

54mm Holger Eriksson - 012 - Charles XI, mounted, king of Sweden 1672-1697 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 012 - Charles XI, mounted, king of Sweden 1672-1697 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 014 - Christina, mounted, Queen of Sweden 1644-1654 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 014 - Christina, mounted, Queen of Sweden 1644-1654 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 011 - Gustavus II Adolphus, mounted, King of Sweden 1611-1632 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 011 - Gustavus II Adolphus, mounted, King of Sweden 1611-1632 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 010 - Charles IX, mounted, King of Sweden 1604-1611 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 010 - Charles IX, mounted, King of Sweden 1604-1611 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 009 - Gustavus Vasa, mounted, King of Sweden 1523- 1560 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 009 - Gustavus Vasa, mounted, King of Sweden 1523- 1560 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 013 - Queen Elisabeth II, Mounted Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 013 - Queen Elisabeth II, Mounted Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
ToL 055 – French Grenadier Imperial Garde 1812 – Size 110mm Unpainted
ToL 055 – French Grenadier Imperial Garde 1812 – Size 110mm Unpainted
£44.45

---------
54mm Holger Eriksson - 006 - Gustav V 1907-1950 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 006 - Gustav V 1907-1950 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 004 - Marshal Mannerheim Finland Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 004 - Marshal Mannerheim Finland Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 003 - Oskar II 1829-1907 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 003 - Oskar II 1829-1907 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 008 - Gustav VI Adolf 1950-1973 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 008 - Gustav VI Adolf 1950-1973 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 005 - Napoleon Mounted on Marengo Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 005 - Napoleon Mounted on Marengo Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 007 - Karl X Gustav 1622-1660 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 007 - Karl X Gustav 1622-1660 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
54mm Holger Eriksson - 001 - Gustav III 1746-1792 Military Miniature - Unpainted
54mm Holger Eriksson - 001 - Gustav III 1746-1792 Military Miniature - Unpainted
£37.50

---------
NF1081-01 Cymbalist Year 1810 Painted
NF1081-01 Cymbalist Year 1810 Painted
£47.25

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1978 Volume 2 Number 3 Britains Ltd. Barrage Balloons
Old Toy Soldier Newsletter 1978 Volume 2 Number 3 Britains Ltd. Barrage Balloons
£20.00

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1977 Volume 2 Number 2 Happy Holiday
Old Toy Soldier Newsletter 1977 Volume 2 Number 2 Happy Holiday
£20.00

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1977 Volume 2 Number 1 Lineol Machineguns
Old Toy Soldier Newsletter 1977 Volume 2 Number 1 Lineol Machineguns
£20.00

---------
30mm Indianer Meeting Painted 7/30/00438 - Berliner Zinnfiguren
30mm Indianer Meeting Painted 7/30/00438 - Berliner Zinnfiguren
£85.50

---------
AV Vallejo Model Color VAL968 - Flat Green - Paint
AV Vallejo Model Color VAL968 - Flat Green - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color VAL965 - Prussian Blue - Paint
AV Vallejo Model Color VAL965 - Prussian Blue - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color VAL953 - Flat Yellow - Paint
AV Vallejo Model Color VAL953 - Flat Yellow - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color VAL927 - Dark Flesh - Paint
AV Vallejo Model Color VAL927 - Dark Flesh - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color VAL858 - Ice Yellow - Paint
AV Vallejo Model Color VAL858 - Ice Yellow - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color VAL846 - Mahogany Brown - Paint
AV Vallejo Model Color VAL846 - Mahogany Brown - Paint
£2.30

---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1

Viewed 755 times


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!