Currencies

What's New?

No.073 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.073 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.072 Trumpet - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.072 Trumpet - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Painted
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Painted
£84.25

---------
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Kit
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Kit
£25.45

---------
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Painted
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Painted
£84.25

---------
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Kit
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Kit
£25.45

---------
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Painted
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Painted
£84.25

---------
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Kit
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Kit
£25.45

---------
No.071 Dog - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.071 Dog - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£6.50

---------
Silver chain
Silver chain
£13.50

---------
Silver Bowling Skittle with chain
Silver Bowling Skittle with chain
£58.20

---------
Silver Bowling Skittle
Silver Bowling Skittle
£45.00

---------
QMG Alex Pt.1 Alexandria 1801 The Glorious Gloucesters Part 1 (2 Figures) Kit
QMG Alex Pt.1 Alexandria 1801 The Glorious Gloucesters Part 1 (2 Figures) Kit
£65.50

---------
QM16 Rating Royal Navy Guard Of Honour Ceremonial Dress c.1950-77 Kit
QM16 Rating Royal Navy Guard Of Honour Ceremonial Dress c.1950-77 Kit
£34.50

---------
QM14 Bugler 7th Gurkha Rifles c.1977 Kit
QM14 Bugler 7th Gurkha Rifles c.1977 Kit
£34.50

---------
QM10 Warrant Officer with Guidon 15th/19th Kings Royal Hussars c1973 Kit
QM10 Warrant Officer with Guidon 15th/19th Kings Royal Hussars c1973 Kit
£34.50

---------
Sqn80 082 French Line Dragoon 1812 Retreat from Moscow Painted
Sqn80 082 French Line Dragoon 1812 Retreat from Moscow Painted
£84.25

---------
Sqn80 082 French Line Dragoon 1812 Retreat from Moscow Kit
Sqn80 082 French Line Dragoon 1812 Retreat from Moscow Kit
£25.45

---------
Sqn80 055 Japanese Ashigaru circa 1600 Painted
Sqn80 055 Japanese Ashigaru circa 1600 Painted
£84.25

---------
Sqn80 055 Japanese Ashigaru circa 1600 Kit
Sqn80 055 Japanese Ashigaru circa 1600 Kit
£25.45

---------
Sqn80 065 Side Drummer 16th-5th. Lancers 1984 Painted
Sqn80 065 Side Drummer 16th-5th. Lancers 1984 Painted
£84.25

---------
Sqn80 065 Side Drummer 16th-5th. Lancers 1984 Kit
Sqn80 065 Side Drummer 16th-5th. Lancers 1984 Kit
£25.45

---------
Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1
Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1
£7.00

---------
1207-3 Toy Soldier Trooper 7th Cavalry Regiment Kit
1207-3 Toy Soldier Trooper 7th Cavalry Regiment Kit
£17.00

---------
1207-2 Toy Soldier Bugler 7th Cavalry Regiment Kit
1207-2 Toy Soldier Bugler 7th Cavalry Regiment Kit
£17.00

---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1

Viewed 174 times


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!