Currencies

What's New?

SF49SF Sherwood Foresters 6 piece set Painted
SF49SF Sherwood Foresters 6 piece set Painted

£54.00


---------
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 007 - Indian Village - Painted
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 007 - Indian Village - Painted

£131.88


---------
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 006 - Indian Village - Painted
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 006 - Indian Village - Painted

£131.88


---------
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 005 - Indian Village - Painted
Zinnfiguren Mars 30mm - Box 005 - Indian Village - Painted

£131.88


---------
AW01 x 4 Figures - 25mm Phoenix Miniatures - Model Soldier - Unpainted
AW01 x 4 Figures - 25mm Phoenix Miniatures - Model Soldier - Unpainted

£1.88


---------
30mm Gottstein - 008 - Landsknecht  LK 64-83 unpainted
30mm Gottstein - 008 - Landsknecht LK 64-83 unpainted

£43.25


---------
30mm Gottstein - 007 - Landsknecht  LK 36,38-47,49,50a,54-57,59,61,63 unpainted
30mm Gottstein - 007 - Landsknecht LK 36,38-47,49,50a,54-57,59,61,63 unpainted

£43.25


---------
30mm Gottstein - 006 - Landsknecht  LK 21,23,25, 32-34 unpainted
30mm Gottstein - 006 - Landsknecht LK 21,23,25, 32-34 unpainted

£19.50


---------
30mm Gottstein - 005 - Landsknecht  LK 1,2,6-9,11-13,16,20 unpainted
30mm Gottstein - 005 - Landsknecht LK 1,2,6-9,11-13,16,20 unpainted

£19.50


---------
30mm Gottstein - 004 - Ethiopian  GAt 1-26 unpainted
30mm Gottstein - 004 - Ethiopian GAt 1-26 unpainted

£75.30


---------
30mm Gottstein - 003 - Charles the Great 2/2  Mi 17-30 unpainted
30mm Gottstein - 003 - Charles the Great 2/2 Mi 17-30 unpainted

£75.30


---------
30mm Gottstein - 002 - Charles the Great 1/2  Mi 1-16 unpainted
30mm Gottstein - 002 - Charles the Great 1/2 Mi 1-16 unpainted

£75.30


---------
30mm Gottstein - 001 - Assyrian and Babylonian AS1-22 unpainted
30mm Gottstein - 001 - Assyrian and Babylonian AS1-22 unpainted

£75.30


---------
ToL 492 - Trumpeter French Cuirassiers Painted in matt 54mm
ToL 492 - Trumpeter French Cuirassiers Painted in matt 54mm

£59.50


---------
ToL 493 - British Policeman Painted in Matt Plastic base 75mm
ToL 493 - British Policeman Painted in Matt Plastic base 75mm

£57.50


---------
ToL 491 - Lieutenant Chasseurs d' Afrique c.1875  French Colonial Troops c 1935 Painted on wooden base
ToL 491 - Lieutenant Chasseurs d' Afrique c.1875 French Colonial Troops c 1935 Painted on wooden base

£69.50


---------
ToL 490 - Officer French Army Painted on wooden base
ToL 490 - Officer French Army Painted on wooden base

£29.25


---------
ToL 478 - Musician The French Army Napoleonic War Painted on metal base
ToL 478 - Musician The French Army Napoleonic War Painted on metal base

£49.50


---------
ToL 480 - Musician The French Army Napoleonic War Painted on metal base
ToL 480 - Musician The French Army Napoleonic War Painted on metal base

£49.50


---------
ToL 479 - Band leader The French Army Napoleonic War Painted on metal base
ToL 479 - Band leader The French Army Napoleonic War Painted on metal base

£49.50


---------
ToL 482 - Private The Russian Army Napoleonic War Painted on metal base
ToL 482 - Private The Russian Army Napoleonic War Painted on metal base

£29.25


---------
ToL 481 - Officer The Russian Army Napoleonic War Painted on metal base
ToL 481 - Officer The Russian Army Napoleonic War Painted on metal base

£29.25


---------
ToL 486 - Highlander Napoleonic War Painted on wooden base
ToL 486 - Highlander Napoleonic War Painted on wooden base

£29.25


---------
ToL 487 - British Officer Painted on plastic base
ToL 487 - British Officer Painted on plastic base

£29.25


---------
ToL 489 - Nicholas II, the last Russian Emperor 1894–1917 Painted on wooden base
ToL 489 - Nicholas II, the last Russian Emperor 1894–1917 Painted on wooden base

£29.25


---------
54mm Swedish Toy soldiers

Tenn Figurer Svea Livgarde

Officer, Gardist och Trumslagare, 54mm Svenska Armen 1521-2000

Svea livgarde, I 1 och I 1/Fo 44 var ett Svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1521 och 2000. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde fram till och med 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Svea livgardes motto är Possunt nec posse videntur och översätts av Svea Livgarde till "modern Svenska" som De gör det som syns vara omöjligt. En mer bokstavstrogen översättning är De kan, de ser inte bara ut att kunna eller De kunna, ehuru de synas icke kunna.

TS54 03 Drummer Svea Life Guard Kit/ Casting

TS54 03 Drummer Svea Life Guard Kit/ Casting 54mm Svenska Armen 1521-2000

£9.04

In stock
Kit/ Casting

TS54 02 Guard Svea Life Guard Kit/ Casting

TS54 02 Guard Svea Life Guard Kit/ Casting54mm Svenska Armen 1521-2000

£9.04

In stock
Kit/ Casting

TS54 01 Officer Svea Life Guard Kit/ Casting

TS54 01 Officer Svea Life Guard Kit/ Casting54mm Svenska Armen 1521-2000

£9.04

In stock
Kit/ Casting
Result Pages: