Categories

Currencies

Quick Find
 

Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search

What's New?
721 Toy Soldiers Set Eight French Marines Painted
721 Toy Soldiers Set Eight French Marines Painted
£129.76

---------
ToL 053 - The Royal Horse Artillery The British Army - Napoleonic War - Size 54mm Painted
ToL 053 - The Royal Horse Artillery The British Army - Napoleonic War - Size 54mm Painted
£325.75

---------
NF0000 Napoleon year 1810  Painted
NF0000 Napoleon year 1810 Painted
£47.26

---------
NF0032 Napoleon on horse in chasser uniform Painted
NF0032 Napoleon on horse in chasser uniform Painted
£97.50

---------
1209-3 Toy Soldier Trooper firing Pistol 7th Cavalry Regiment Kit
1209-3 Toy Soldier Trooper firing Pistol 7th Cavalry Regiment Kit
£17.95

---------
1209-2 Toy Soldier Trooper on the lookout 7th Cavalry Regiment Kit
1209-2 Toy Soldier Trooper on the lookout 7th Cavalry Regiment Kit
£17.95

---------
1209-1 Toy Soldier Trooper Firing 7th Cavalry Regiment Kit
1209-1 Toy Soldier Trooper Firing 7th Cavalry Regiment Kit
£17.95

---------
RC90 100 Officer Alpini Regiment 1900 Painted
RC90 100 Officer Alpini Regiment 1900 Painted
£96.25

---------
RC90 100 Officer Alpini Regiment 1900 Kit
RC90 100 Officer Alpini Regiment 1900 Kit
£27.46

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 1 Manoils Fire Fighter
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 1 Manoils Fire Fighter
£20.00

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 2 The Tru-Craft Story
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 2 The Tru-Craft Story
£20.00

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 3 Blenheims Early London Sets
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 3 Blenheims Early London Sets
£20.00

---------
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 4 Special Issue: Pontoons and Bridging
Old Toy Soldier Newsletter 1984 Volume 8 Number 4 Special Issue: Pontoons and Bridging
£20.00

---------
Old Toy Soldier Magazine 1997 Volume 21 Number 4 Boy Scouts Revisited
Old Toy Soldier Magazine 1997 Volume 21 Number 4 Boy Scouts Revisited
£20.00

---------
Old Toy Soldier Magazine 2006 Volume 30 Number 3 A Thought of Nostalgia
Old Toy Soldier Magazine 2006 Volume 30 Number 3 A Thought of Nostalgia
£12.50

---------
Old Toy Soldier Magazine 2006 Volume 30 Number 1 Trico Composition
Old Toy Soldier Magazine 2006 Volume 30 Number 1 Trico Composition
£12.50

---------
T54 058 Marianne Liberte Egalite Fraternite Painted
T54 058 Marianne Liberte Egalite Fraternite Painted
£49.25

---------
T54 058 Marianne Liberte Egalite Fraternite Kit
T54 058 Marianne Liberte Egalite Fraternite Kit
£12.46

---------
T54 057 Figurehead of the HMS Britannia Vessel name HMS Britannia Kit
T54 057 Figurehead of the HMS Britannia Vessel name HMS Britannia Kit
£12.46

---------
T54 057 Figurehead of the HMS Britannia Vessel name HMS Britannia Painted
T54 057 Figurehead of the HMS Britannia Vessel name HMS Britannia Painted
£49.25

---------
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 28 Number 2 Britains Aircraft
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 28 Number 2 Britains Aircraft
£12.50

---------
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 28 Number 1 Old German Makers Trademarks
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 28 Number 1 Old German Makers Trademarks
£12.50

---------
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 27 Number 4 Phillip Segals Hey Diddle Diddle
Old Toy Soldier Magazine 2004 Volume 27 Number 4 Phillip Segals Hey Diddle Diddle
£12.50

---------
Old Toy Soldier Magazine 2003 Volume 27 Number 1 Durso Cowboy Bandits
Old Toy Soldier Magazine 2003 Volume 27 Number 1 Durso Cowboy Bandits
£12.50

---------
B-025 Wooden Base/ Plinth 16,0 x 7,0Cm
B-025 Wooden Base/ Plinth 16,0 x 7,0Cm
£28.45

---------

InformationCarolinen av samlare för samlare

 

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

Tin Soldier Club Carolinen gives since 1981 the magazine Carolinen, who now comes out twice a year. The newspaper published example; articles about the old tin foundries and their production, old tin figures, painting projects, new projects figure, painting descriptions, apparel and uniforms history, flags and banners, military historical events, cultural history, ads etc., etc.. The magazine is published in Swedish.

Carolinen av samlare för samlare

List View
Sort order:
Sort order: