Categories

Currencies

Quick Find
 

Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search

What's New?
ToL No.010 British Soldiers - Past and Present by R. Simkin
ToL No.010 British Soldiers - Past and Present by R. Simkin
£10.00

---------
ToL 051 - M104 Toy Soldier Trumpeter, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
ToL 051 - M104 Toy Soldier Trumpeter, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
£17.95

---------
ToL 050 - M103 Toy Soldier Kettledrummer, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
ToL 050 - M103 Toy Soldier Kettledrummer, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
£21.95

---------
ToL 049 - M102 Toy Soldier Trooper, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
ToL 049 - M102 Toy Soldier Trooper, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
£17.95

---------
ToL 048 - M101 Toy Soldier Officer, Royal Scots Greys  The 2nd Dragoons 1900 Kit
ToL 048 - M101 Toy Soldier Officer, Royal Scots Greys The 2nd Dragoons 1900 Kit
£17.95

---------
ToL 047 - M104 Toy Soldier Set Trumpeter, Royal Scots Greys Painted
ToL 047 - M104 Toy Soldier Set Trumpeter, Royal Scots Greys Painted
£38.75

---------
ToL 046 - M103 Toy Soldier Set Kettledrummer, Royal Scots Greys Painted
ToL 046 - M103 Toy Soldier Set Kettledrummer, Royal Scots Greys Painted
£38.75

---------
ToL 045 - M102 Toy Soldier Set Trooper, Royal Scots Greys Painted
ToL 045 - M102 Toy Soldier Set Trooper, Royal Scots Greys Painted
£38.75

---------
ToL 044 - M101 Toy Soldier Set Officer, Royal Scots Greys Painted
ToL 044 - M101 Toy Soldier Set Officer, Royal Scots Greys Painted
£38.75

---------
AV Vallejo Model Color VAL913 - Yellow Ochre - Paint
AV Vallejo Model Color VAL913 - Yellow Ochre - Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Game Color VAL72007 - Gold Yellow Paint
AV Vallejo Game Color VAL72007 - Gold Yellow Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Game Color VAL72006 - Sunblast Yellow Paint
AV Vallejo Game Color VAL72006 - Sunblast Yellow Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Game Color VAL72005 - Bold Moon Yellow Paint
AV Vallejo Game Color VAL72005 - Bold Moon Yellow Paint
£2.30

---------
AV Vallejo Model Color - Glossy Varnish VAL510
AV Vallejo Model Color - Glossy Varnish VAL510
£2.30

---------
No.069 Pistol - German Luger P08 Parabellum - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.069 Pistol - German Luger P08 Parabellum - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.068 Pistol - Navy Colt 1851 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.068 Pistol - Navy Colt 1851 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.067 Pistol - British Flintlock Pistol 1810 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.067 Pistol - British Flintlock Pistol 1810 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.066 Rifel - Lee Enfield Rifle MLE - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.066 Rifel - Lee Enfield Rifle MLE - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.065 Pistol - ? - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.065 Pistol - ? - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.064 Pistol - French Cavalry pistol Napoleonic Period - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.064 Pistol - French Cavalry pistol Napoleonic Period - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.063 Pistol - Mauser Pistol C96  - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.063 Pistol - Mauser Pistol C96 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.062 Pistol - Colt .45 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.062 Pistol - Colt .45 - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.061 Pistol - Colt 9mm pistol - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.061 Pistol - Colt 9mm pistol - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.060 Pistol - Webley pistol Mk VI Revolver - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.060 Pistol - Webley pistol Mk VI Revolver - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.059 Rifle - ? - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.059 Rifle - ? - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------

InformationCarolinen av samlare för samlare

 

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

Tin Soldier Club Carolinen gives since 1981 the magazine Carolinen, who now comes out twice a year. The newspaper published example; articles about the old tin foundries and their production, old tin figures, painting projects, new projects figure, painting descriptions, apparel and uniforms history, flags and banners, military historical events, cultural history, ads etc., etc.. The magazine is published in Swedish.

Carolinen av samlare för samlare

List View
Sort order:
Sort order: